Dim Sum 2 - Photos by YUKIHEART, China, Guangdong Province, Guangzhou