Tianmen Mountain. Nov.2015 - Photos by Larry L, China, Hunan Province, Zhangjiajie