Chinese Arts - Fangzhong Clay Teapot - Photos by Miki Wei, Yixing, Jiangsu Province, China

Photo Added By Miki Wei,

Passionate GuideShanghai/Suzhou/Hangzhou/Mt Wuyi/Car-rental/ Love kids

Visit Their Profile
11 Photos
0 Comments
8
Views

Chinese Arts - Fangzhong Clay Teapot - Miki Tours ; Photos taken at Yixing , Jiangsu Province