Foshan furniture market - Photos by YUKIHEART, China, Guangdong Province, Foshan, Guangzhou