Qingdao Tourist Attractions Guide

Laoshan Taiqing Palace (Laoshan Taiqing Gong)

崂山太清宫
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
7am–6:30pm
Address: 
Southeast of Laoshan Mountain, No. 29 Meiling Lu, Laoshan Dist.
Price: 
15 Yuan/ticket, Taiqing Cable Car Fee: 50 Yuan (Round Trip)

 

Qingdao Forest Wildlife Park

青岛森林野生动物世界
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
8:30am–5pm
Address: 
Xiaozhushan Scenic Area, Qingdao Economic Development Zone
Price: 
60 Yuan/ticket

 

The May 4th Square (Wusi Guangchang)

五四广场
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
All day
Address: 
No.35 Donghai Xi Lu
Price: 
Free

 

Qingdao Aquarium (Qingdao Shuizuguan)

青岛水族馆
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
8:30am-5pm (November 1st to April 30th) ; 8am-6pm (May 1st to October 31st)
Address: 
No. 2 Laiyang Lu
Price: 
100/90/30 Yuan/ticket

 

Qingdao Lutheran Church (Jidu Jiaotang)

青岛基督教堂
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
8am-4:30pm
Address: 
No. 15 Jiangsu Lu, Shinan Dist.
Price: 
5 Yuan/ticket; 4 Yuan to Bell Tower

 

Polar Ocean World (Qingdao Jidi Haiyang Shijie)

青岛极地海洋世界
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
8am–6:30pm
Address: 
No. 60 Donghai Dong Lu, Laoshan Dist.
Price: 
120 Yuan/ticket, 60 Yuan for children

 

Qingdao Municipal Museum (Qingdao Bowuguan)

青岛博物馆
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
9am-5:30pm (May–Oct) (Closed Mondays); 9am-4:30pm (Nov–Apr) (Closed Mondays)
Address: 
No. 27 Meiling Lu, Laoshan Dist.
Price: 
Free

 

Qingdao Museum Art Gallery (Qingdao Bowuguan Hualang)

青岛博物馆画廊
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Address: 
Room 3012, Shu Hua Gu Wan City, No. 3 changle Lu

 

Qingdao Marine Product Museum (Qingdao Haichan Bowuguan)

青岛海产博物馆
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
8am-5:30pm
Address: 
Inside Luxu Park, Laiyang Lu, Shinan Dist.
Price: 
20-30 Yuan/ticket

 

Shiwenxuan Gallery (Shi Wen Xuan Hualang)

世文轩画廊
Last updated: Oct 01, 2011  Posted: Dec 30, 2008
QingdaoShandong ProvinceChina
Tourist Attractions in Qingdao
Hours: 
10am-6pm
Address: 
No. 15 Zhejiang Lu